Summering av säsongen 2008

>> söndag 19 oktober 2008

2008 års främsta minne blev Sörens 202 Kg Hälleflundra! denna var en av de få fiskar som inte återutsattes i min båt 2008, av totalt 250 st fångade på ca 60 dagars effektivt fiske märktes och återsattes 69 st och 150 st släpptes utan märkning.
The major happening 2008 was Sören Becks World Record Atlantic Halibut weighing 444lb spread over 8ft 1in. The WR halibut was one of few halibuts we didn't release in my boat during 2008. In 60 days of fishing a total of 250 halibuts were caught, of those 69 were tagged-n-released and 150 were catch-n-released.